Öffnungszeiten

Deutsch

English

Français

Español

Türk

русский

Polski

Magyar

Românesc

Srpski/Hrvatski/Bosanski

български

Shqiptar

العربية

فارسی

Deutsch


Öffnungszeiten

Dienstag

Freitag

Änderung der Datensätze

10 bis 10.15 Uhr

13.30 bis 13.45 Uhr

Ausgabe Lebensmittel

10.30 bis 12 Uhr

14 bis 15.30 Uhr

An den Ausgabetagen werden keine neue Kunden angenommen, es werden vor der Losausgabe lediglich Änderungen für bereits angemeldete Kunden vorgenommen.

Neuanmeldungen

Notwendig:  Personalausweis & Einkommensnachweis vom Amt

Termine für Neuanmeldungen

 

  • 13.08.2020
  • 10.09.2020
  • 08.10.2020


von 15 Uhr bis 16 Uhr.

English


Opening times Tafel

Tuesday

Friday

Modification existing data

10.00 a.m – 10.15 a.m

1.30 p.m – 1.45 p.m

Issue of food

10.30 a.m– 12.00 a.m

2.00 p.m – 3.30 p.m

On the issue days new customers are not accepted but minor changes are possible before the start number issue for already announced customers.

New Registration

Required:  Passport & income statement from department

Dates for new Registration

 

  • 13.08.2020
  • 10.09.2020
  • 08.10.2020


from 3 pm to 4 pm.

Français


Horaires d’ouverture Tafel

Mardi

Vendredi

Modification des données existantes

10.00 h – 10.15 h

13.30 h – 13.45 h

Question de l’alimentation

10.30 h – 12.00 h

14.00 h – 15.30 h

Les jours de distribution on n’enregistre aucun nouveau client. Devan la distribution des numeros seulmentl les changements sont fait pour les clients dejá registrés.

Nouveau Inscription

Indispensable: carte d’identité & preuve renevu d’administration

Date nouveau Inscription

 

  • 13.08.2020
  • 10.09.2020
  • 08.10.2020


de 15 h à 16 h.

Español


Horario de aperturas Tafel

Martes

Viernes

cambio de datos registrados

10.00 h – 10.15 h

13.30 h – 13.45 h

Reparto de alimentos

10.30 h– 12.00 h

14.00 h – 15.30 h

En los dias de reparto de alimentos no se admitiran nuevos clientes. Cambios se admitiran solamente a clientes ya registrados ,y antes del sorteo de los numeros.

Nuevas inscripciones

Necesita: pasaporte & Comprobante de ingresos de la oficina

Fechas para nuevas inscripciones

 

  • 13.08.2020
  • 10.09.2020
  • 08.10.2020


de 15 h a 16 h.

Türk


Acilis Saatleri “Kerpener Tafel”

Sali

Cuma

Islem

10.00 h – 10.15 h

13.30 h – 13.45 h

Gida Dagitimi

10.30 h – 12.00 h

14.00 h – 15.30 h

Dağıtım günlerinde yeni müşteri kabul edemiyoruz, sadece kayıtlı olan müşterilerde değişiklikler yapılabilir.

Yeni Kayıtlar

Gerekli Belgeler: Pasaport ve Gelir Kaniti

Yeni Kayıtlar için terminler

 

  • 13.08.2020
  • 10.09.2020
  • 08.10.2020


15 h e 16 h arasi.

русский

Рабочее время

Вторник

Пятница

Изменение записей

10.00 h – 10.15 h

13.30 h – 13.45 h

Выдача продуктов

10.30 h – 12.00 h

14.00 h – 15.30 h

Во время выдачи продуктов питания, новые клиенты не принимаются. Перед выдачей номеров проверяются лишь изменения в удостоверениях уже записанных клиентов.

Новым клиентам необходимо предъявить

па́спорт & справку о доходе от учреждения

Записка новых клиентов проводится

 

  • 13.08.2020
  • 10.09.2020
  • 08.10.2020


c 15 h до 16 h.

Polski

Godziny otwarcia

Wtorki

Piątkowy

zmiana danych osobowych

10.00 h – 10.15 h

13.30 h – 13.45 h

Wydawanie żywności

10.30 h – 12.00 h

14.00 h – 15.30 h

W dniach emisji nie akceptujemy nowych klientów .Przed wydaniem numeru startowego bę tylko zmiany dla już zalogowanych klientów zrobione.

Nowa rejestracja

konieczny dowód osobisty i zaświadczenie o dochodach z urzędu.

Harmonogram nowa rejestracja

 

  • 13.08.2020
  • 10.09.2020
  • 08.10.2020


od 15 do 16.

Magyar

Nyitva tartás

Kedden

Péntek

módosítása a meglévő adatok

10.00 h – 10.15 h

13.30 h – 13.45 h

Élelmiszer kiadások

10.30 h – 12.00 h

14.00 h – 15.30 h

A kérdés napon belül nem új ügyfelek elfogadják, akkor csak változtatni a már regisztrált ügyfelek megkezdése előtt számos kiadás.

Új regisztrációk

szükséges: a igazolás jóveddem az Hivatal által

dátum azÚj regisztrációk

 

  • 13.08.2020
  • 10.09.2020
  • 08.10.2020


15 h -16 h.

Românesc

Orarul Cantinei Tafel

Marti

Vineri

si schimbarea datelor personale

10.00 h – 10.15 h

13.30 h – 13.45 h

Inmnarea alimentelor

10.30 h – 12.00 h

14.00 h – 15.30 h

La data eliberarii produselor alimentare nu se vor mai inregistra noi clienti. Inainte de primul numar de eliberare nu se vor mai accepta schimbari in afara clientilor deja inregistrati.

Anunti Domiciliul

Neapărat: Buletin si Foaie de cistig de la primarie

Numire anunti Domiciliul

 

  • 13.08.2020
  • 10.09.2020
  • 08.10.2020


de la ora 15 la ora 16.

Srpski/Hrvatski/Bosanski


Radno vrijeme „ploče

utorkom

petkom

promjena postojećih podataka

10.00 h – 10.15 h

13.30 h – 13.45 h

Predaja namirnica

10.30 h – 12.00 h

14.00 h – 15.30 h

Na dan izdavanja ne prihvaćamo nove klijente. Prije startni brojeva mogu samo registrirani korisnike napraviti promjene.

Novi upis

Priložite: lična kartu & Prihod dokaz organa

Zakazati novi upis

 

  • 13.08.2020
  • 10.09.2020
  • 08.10.2020


od 15 sati do 16 sati.

български

Работно време на “Tafel “

вторник

Петък

евентуално промяна на лични данни

10.00 – 10.15 ч

13.30 – 13.45 ч

Раздаване на хранителни продукти

10.30 – 12.00 ч

14.00 – 15.30 ч

Регистрации на нови клиенти за ползване услугите на “Tafel” в определените дни не се приемат. Вече регистрирани клиенти имат възможност да удължат срока на своето разрешително в часовете преди изтеглянето с жребии на поредни номера.

Нови регистрации

Задължително: Карта за самоличност и доказателство за доход от органа

термин Нови регистрации

 

  • 13.08.2020
  • 10.09.2020
  • 08.10.2020


от 15 h до 16 h.

Shqiptar

Orari i viziatve të Tafel

Të martave

Të premte

Ndryshimi i të dhënave ekzistuese

Ora 10.00 – 10.15

Ora 13.30 – 13.45

Shpërndarja e ushqimeve

Ora 10.30 – 12.00

Ora 14.00 – 15.30

Në çështje ditëve ka klientë të rinj janë, ekzistuese në fjalë vetëm plotësojnë ndryshuar grupe të të dhënave.

Regjistrim

Nevojshme: Letërnjoftimi & duhet të paraqitet një dokument aktual, (psh. dokumenti i azilit)

Datat për regjistrimet e reja

 

  • 13.08.2020
  • 10.09.2020
  • 08.10.2020


Ora 15.00 në 16.00.

العربية

مواعيد العمل

الثلاثاء*

أيام الجمعة *

تعديل سجلات البيانات**

10:00 – 10:15

13:30 – 13:45

توزيع المواد الغذائية

10:30 – 12:00

14:00 – 15:30

(* عدا أيام العطلات)

** يجب تقديم إثبات سارٍ عند طلبه (مثل: قرار اللجوء)

لا يُقبل الزبائن الجدد في أيام التوزيع، حيث سيجري إدخال التعديلات قبل توزيع القسائم على الزبائن المسجلين بالفعل فقط.

:الجديدة التسجيلات

ضروري : الوطنية التعريف بطاقة المحلية السلطات من الدخل شهادة

 

  • 13.08.2020
  • 10.09.2020
  • 08.10.2020


مواعيد التسجيل الجديد الخميس – الساعة 15:00 – 16:00

فارسی

از ساعت 13.30 تا 13.45

از ساعت 10.00 تا 10.15

تمدید (*) و تغیر مشخصات موجود

از ساعت 14.00 تا 15.30

از ساعت 9.30 تا 10.00

پخش مواد غذایی

(*) در صورت درخواست، کارت جدیدتان را باید نشان دهید

ثبت نام جدید

مدارک ضروزی: کارت شناسایی و گواهی برگ درآمد از اداره

تاریح ثبت نام جدید

 

  • 13.08.2020
  • 10.09.2020
  • 08.10.2020


پنجشنبه ار ساعت 15 تا 16